Izjava o pristupačnosti

Sveučilišni računski centar (Srce) nastoji svoje mrežne stranice učiniti pristupačnima  u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora  (NN 017/2019).

Ova izjava o pristupačnosti primjenjuje se na Godišnje izvještaje o korištenju računalnog klastera Isabella (https://www.srce.unizg.hr/isabella/izvjestaj_2019/, https://www.srce.unizg.hr/isabella/izvjestaj_2020/, https://www.srce.unizg.hr/isabella/izvjestaj_2021/).

Stupanj usklađenosti

Ove mrežne stranice su djelomično u skladu sa Smjernicama za osiguravanje digitalne pristupačnosti v1.1 zbog neusklađenosti koje su navedene u nastavku.

Nepristupačan sadržaj

Sadržaj naveden u nastavku nepristupačan je zbog sljedećih razloga:

Godišnji izvještaji o korištenju računalnog klastera Isabella izrađeni su programskim jezikom R pomoću paketa Shiny. Neki dijelovi izvještaja nisu prilagođeni jer izmjena gotovog programskog koda za Srce u ovom slučaju predstavlja nerazmjerno opterećenje.

U izvještaju nije osigurana mogućnost preskakanja navigacije. Na pojedinim mjestima fokus se ne ponaša linearno. Upotreba hijerarhijskog označavanja naslova nije dosljedna na svim mjestima. Na pojedinim mjestima naslovi slika izvedeni su kao dio slike, a slikama nije na svim mjestima pridružen tekstualni opis. Neke tablice nemaju naslove izvedene pomoću elementa caption.

Priprema ove izjave o pristupačnosti

Ova je izjava sastavljena u veljači 2022. godine.

Metoda upotrijebljena za pripremu izjave je samoprocjena koju je proveo Sveučilišni računski centar.

Izjava je zadnji put preispitana u veljači 2022. godine.

Povratne informacije i podaci za kontakt

U slučaju da korisnik treba informacije koje su na stranicama Godišnjih izvještaja o korištenju računalnog klastera Isabella objavljene u nepristupačnom obliku ili je primijetio neusklađenosti koje nisu obuhvaćene opisom iz stavke Nepristupačan sadržaj, korisnik se može javiti:

Sveučilišni računski centar dužan je na upit, obavijest ili zahtjev korisnika odgovoriti u roku od 15 dana od dana primitka ili ga u istom roku, uz detaljno obrazloženje razloga koji zahtijevaju odgodu, obavijestiti o naknadnom roku u kojem će na iste odgovoriti.

Postupak praćenja provedbe propisa

Tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti i nadzor nad provedbom Zakona o pristupačnosti je Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske.

U slučaju da korisnik stranica Godišnjih izvještaja o korištenju računalnog klastera Isabella nije zadovoljan odgovorima na upit, obavijest o neusklađenostima ili smatra da Srce nije udovoljilo zahtjevu za pristupačnim informacijama, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje putem telefona broj +385 1 4609 041 ili putem e-pošte:  pristupacnost@pristupinfo.hr.